سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه


در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد سامانه صدور مجوز فعالیت اقتصادی، لطفا با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید.

دفتر 07731372960

کارشناس 07731372964

مدیر 07731372972