استعلام مجوز فعالیت اقتصادی.


از طریق این بخش می توانید استعلام مجوز فعالیت اقتصادی را انجام دهید

مجوزهای موجود در سیستم از تاریخ 1395/07/01 به بعد می باشند-در صورت عدم وجود مجوز در سامانه از طریق ارسال نامه رسمی به سازمان استعلام نمایید

لطفا شماره مجوز، شماره ثبت، شناسه ملی و عبارت موجود در کادر را وارد کنید

Input symbols