توجه

با توجه به اضافه شدن فرایند صدور مجوز فعالیت اقتصادی به سیستم فرایندهای کسب و کار سازمان، خواهشمند است جهت ثبت درخواست مجوز فعالیت اقتصادی به آدرس BPMS.PSEEZ.IR مراجعه نمایید سیستم قبلی فقط جهت پیگیری درخواست های قبل از تاریخ 1398/03/06 که از مرحله بررسی توسط کارشناس کارفرما گذشته اند می باشد

ورود به حساب کاربری.

استفاده از یک حساب کاربری در سایت برای ورود


راهنمایی


در صورت کلیک کردن گزینه "مشخصات من را به خاطر بسپار" دفعات بعدی بازدیدتان از سایت به صورت خودکار وارد سیستم خواهید شد.